Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)

Η Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας εμφανίζεται με δυσκολίες ακουστικής αντίληψης στην καθημερινή ζωή, ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα με ανταγωνιστικά ηχητικά ερεθίσματα. Η ελλειμματική επεξεργασία της ακουστικής πληροφορίας είναι ανεξάρτητη της ακουστικής οξύτητας. Ο τρόπος εξέτασης της ακοής δεν περιλαμβάνει την εκτίμηση της ακουστικής επεξεργασίας και τελικά αποτυγχάνει να εξετάσει την ακοή σε καθημερινές πραγματικές συνθήκες. Η ακουστική αντίληψη είναι το άθροισμα της ακοής (όπως την μετράμε) και της ακουστικής επεξεργασίας.

Η πανδημία του COVID-19 δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα άτομα με ΔΑΕ και τα άτομα με απώλεια ακοής στην επικοινωνία, την μάθηση, την ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη. Αν είσαι λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής,

ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, εκπαιδευτικός, μουσικός, ιατρός (ΩΡΛ, παιδιίατρος, νευρολόγος, γενικός ιατρός, παθολόγος, κα) θα πρέπει να ενημερωθείς για την ΔΑΕ, τις εκδηλώσεις της, την πολυπλοκότητα, τα συμπτώματα, τις δυνατότητες υποψίας, ανίχνευσης, διάγνωσης και αντιμετώπισης για την καλύτερη ποιότητα ζωής παιδιών και ενηλίκων με ΔΑΕ και βαρηκοία.

Γνωστικές λειτουργίες, όπως η βραχύχρονη (λειτουργούσα) μνήμη και η προσοχή δυνατόν να επηρεάζονται αρνητικά από τις ΔΑΕ και την απώλεια ακοής και η αποκατάσταση τους να προκύπτει μέσα από την διάγνωση και την αντιμετώπιση της ΔΑΕ. Χαρακτηριστικό της ΔΑΕ είναι η συνύπαρξη με Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Διάσπαση Προσοχής, Αυτισμός, Σχιζοφρένεια και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.

Σεμινάρια ΔΑΕ

Γενικές Πληροφορίες

Τα σεμινάρια για την κατανόηση της ακουστικής επεξεργασίας και την σημασία της στις μαθησιακές και επικοινωνιακές ικανότητες παιδιών και ενηλίκων διεξάγονται από το 2012 μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Από το 2018 το πρόγραμμα αναβαθμίστηκε σε προχωρημένο πρόγραμμα πρακτικής ανίχνευσης και αντιμετώπισης της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) το οποίο εκτείνεται σε όλο το έτος με 34 ώρες πρακτικής εφαρμογής και 6 ώρες θεωρίας (σύνολο 40 ωρών εκπαίδευσης) στα πλαίσια δια ζώσης εκπαίδευσης και επιπλέον 60 ωρών πρακτικής εφαρμογής δοκιμασιών και ασκήσεων από τους συμμετέχοντες στο δικό τους χώρο (Σύνολο 100 ωρών εκπαίδευσης).

Το 2020 λόγω της πανδημίας του COVID-19 το πρόγραμμα διενεργήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά. Από το 2021 ξεκινάμε το νέο ευέλικτο διαδικτυακό (online πρόγραμμα) ΔΑΕ με την ίδια δομή του ετήσιου προγράμματος (όπως αυτό ξεκίνησε το 2018), αλλά εμπλουτισμένο με νέες γνώσεις και εκπαιδευτική μεθοδολογία και με έμφαση στον έλεγχο της γνώσης και την αλληλεπίδραση διαφόρων ειδικοτήτων από την άνεση του δικού τους χώρου και χωρίς την ανάγκη μετακίνησης στην Θεσσαλονίκη.

Στόχοι

done_all

1.

Ανίχνευση της ύπαρξης ΔΑΕ με συγκεκριμένα εργαλεία που θα δοθούν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

beenhere

2.

Η απόκτηση της γνώσης του ορθού τρόπου εφαρμογής της εξατομικευμένης ακουστικής εκπαίδευσης.

done

3.

Η αναγνώριση των περιορισμών της κλασσικής εξέτασης ακοής (ακουόγραμμα, ακουστικά προκλητά δυναμικά).

Ενημέρωση από την Ελληνική Ομάδα ΔΑΕ


Υπεύθυνοι:

  Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής,
  Βασιλική-Μαρία Ηλιάδου
  Βιογραφικό

  Ωτορινολαρυγγολόγος-Ειδικός Παιδοακουολόγος,
  Νικόλαος Ελευθεριάδης
  Βιογραφικό

Το νέο ευέλικτο διαδικτυακό πρόγραμμα ΔΑΕ (online πρόγραμμα) ξεκινάει από το 2021 και παρουσιάζεται εδώ.

Και προσφέρει:

Πιστοποιητικό παρακολούθησηςΔυνατότητα ανεξάρτητης ανίχνευσης των Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας καθώς και ενσωμάτωσης ασκήσεων ακουστικής εκπαίδευσης.

Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας ICD-10 Central Auditory Processing Disorder κωδικός Η93.25

Online Πρόγραμμα

European APD Group