Β. Ηλιάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής

βιογραφικό

Δρ. Ν.Ελευθεριάδης Παιδοακουολόγος

 

Τα σεμινάρια για την κατανόηση της ακουστικής επεξεργασίας και την σημασία της στις μαθησιακές και επικοινωνιακές ικανότητες παιδιών και ενηλίκων διεξάγονται από το 2012 μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Το 2018 κάνουμε ένα μεγάλο βήμα εμπρός και ξεκινούμε προχωρημένο πρόγραμμα πρακτικής ανίχνευσης και αντιμετώπισης της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) το οποίο θα εκτείνεται σε όλο το 2018 με 34 ώρες πρακτικής εφαρμογής και 6 ώρες θεωρίας (σύνολο 40 ωρών εκπαίδευσης).

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  •   να ανιχνεύουν την ύπαρξη ΔΑΕ με συγκεκριμένα εργαλεία που θα δοθούν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

  •   να  γνωρίζουν τον ορθό τρόπο εφαρμογής της εξατομικευμένης ακουστικής εκπαίδευσης.

  •    να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς της κλασσικής εξέτασης ακοής(ακουόγραμμα, ακουστικά προκλητά δυναμικά).

 

http://www.scoop.it/t/apdseminars