Προχωρημένα Πρακτικά Σεμινάρια ΔΑΕ 2018 με συνολική διάρκεια 40 ωρών (34 ώρες πρακτική εφαρμογή & 6 ώρες θεωρία της ακουστικής επεξεργασίας).

Για 1η φορά στην Ελλάδα μάθε ότι θα χρειαστείς στην πράξη αντιμετωπίζοντας παιδιά και ενήλικες με μαθησιακά, επικοινωνιακά, συμπεριφορικά ελλείμματα και ελλείμματα προσοχής. Εκπαίδευση σε μικρές ομάδες (5-10 ατόμων) με πραγματική εξάσκηση σε συγεκριμένα εργαλεία ανίχνευσης και αντιμετώπισης. Τα εργαλεία θα δοθούν έτοιμα προς χρήση.

Απευθύνεται σε λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, ωτορινολαρυγγολόγους, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο για την ακουστική αντίληψη και την αντιμετώπιση ελλειμμάτων της μέσω της πλαστικότητας του εγκεφάλου.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες καθώς το κύριο μέρος αφορά την πρακτική εφαρμογή των δοκιμασιών και των ασκήσεων. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν στο τέλος της σειράς των σεμιναρίων να ανιχνεύουν την ύπαρξη της διαταραχής ως προς την ακουστική επεξεργασία και να εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα ακουστικής εκπαίδευσης σε παιδιά & ενήλικες με Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Για εγγραφές & κόστος συμμετοχής στείλτε email στο viliad@auth.gr
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Λουξεμβούργο, Θεσσαλονίκη. http://www.hotelluxembourg.gr 
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και έτοιμο υλικό για ανίχνευση
της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας.
Ώρες: 12 το μεσημέρι με 4μμ (για διευκόλυνση όσων έρχονται αεροπορικώς από Αθήνα) 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
 Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 1η συνάντηση 
 Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 2η συνάντηση 
 Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 3η συνάντηση 
 Κυριακή 29 Απριλίου 2018 4η συνάντηση 
 Κυριακή 13 Μαίου 2018 5η συνάντηση 
 Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 6η συνάντηση 
 Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 7η συνάντηση 
 Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 8η συνάντηση 
 Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 9η συνάντηση 
 Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 10η συνάντηση 

 

Πλήρες πρόγραμμα στο http://www.scoop.it/t/apdseminars

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Δυνατότητα ανεξάρτητης ανίχνευσης των Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας καθώς και ενσωμάτωσης ασκήσεων ακουστικής εκπαίδευσης.


Οι Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας σε σχέση με τα ταξινομικά συστήματα
ICD-10 Central Auditory Processing Disorder κωδικός Η93.25 

Προχωρημένο πρόγραμμα πρακτικών εφαρμογών ανίχνευσης και αντιμετώπισης των Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) για το 2018. 

 Αποστολή email στο viliad@auth.gr για δήλωση συμμετοχής.